Tellimistingimused

Coins.ee veebilehe omanik on Coins.ee OÜ (registrikood 11970227).

1. Müügitingimuste kehtivus, kauba- ja hinnainfo
1.1. Müügitingimused kehtivad Coins.ee OÜ (edaspidi ka müüja) veebilehelt (edaspidi veebipood) toodete ostmisel.
1.2. Teave kauba ja selle hinna kohta on esitatud veebipoes kuvatava toote juures.
2. Veebipoes ostu vormistamine
2.1 Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ostjale tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.
2.2 Ostja tellitud kauba müügileping jõustub kogu tasumisele kuuluva summa laekumisel veebipoe pangakontole. Müüja teavitab sellest ostjale e-posti teel.
2.3 Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul ostjalt avalduse saamise päevast arvates.
3. Kohaletoimetamine
3.1. Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud vastava saatmisviisi juures.
3.2. Eestisisesed saadetised jõuavad ostja määratud sihtpunkti 2–7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu sõlmimisest. Erandlikkel juhtudel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.
4. Taganemine
4.1. Müügitingimustes toodud ostja 14-päevase taganemisõiguse tingimused ei kohaldu juriidilisest isikust ostjale.
4.2. Ostjal on 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist õigus müügilepingust taganeda.
4.3. Kui tagastataval kaubal on kasutamise või kulumise märke, on müüjal õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemisele vastav rahasumma tagastatava ostusummaga. Eelkõige, kuid mitte ainult, võib müüja tasaarvestada ostusummaga kauba, millel puudub originaalpakend või on see rikutud, kaubal on kasutamis või kulumisjäljed, puhastamise või parandamise kulud või pakendi asendamise kulud.
4.4. Kauba tagastamiseks peab ostja müüjale esitama kauba ostmisest taganemise avalduse, mille näidisvormi leiab siit ning saatma selle e-posti aadressile info@coins.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
4.5. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või puudusega asi). Ostja tagastab kauba müüjale mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest arvates või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale. Kui ostja on sõnaselgelt valinud veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea müüja ostjale tagastama saatmiskulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
4.6. Tagastatud kauba eest makstud ostusumma hüvitab müüja ostjale esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse saamisest arvates. Juhul, kui ostja viivitab kauba tagastamisega või kauba tagasisaatmise kohta tõendi esitamisega, on müüjal õigus sama aja võrra pikendada kauba ostusumma tagastamise aega.
4.7. Müüjal on õigus taganeda müügilepingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.
5. Pretensiooni esitamise õigus
5.1. Müüja vastutab tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on veebipoe kohustus. Ostjal on õigus puuduse
ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@coins.ee või helistada telefonil: +372 55 689 857 .
5.2. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale. Kui veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest müüja vastutab, parandab või asendab müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
5.3. Müüja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
5.4. Kui tagastatav kaup on kahjustada saanud ostja poolt kauba mittesihipärase kasutamise tulemusena või muu ostjast tingitud asjaolu tõttu, siis on müüjal õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine ostusummaga.
6. Vaidluste lahendamine
7.1 Kui ostjal on veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@coins.ee või helistada telefonil: +372 55 689 857
7.2 Kui ostja ja müüja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada veebilehel www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.