Garantii

  • Kõik Coins.ee OÜ poolt müüdavad mündid, medalid ja paberrahad on tähtajatu originaalsuse garantiiga (va. NGC, PCGS, PMG poolt gradeeritud mündid, medalid ja paberraha).
  • NGC, PCGS ja PMG poolt gradeeritud esemetele kehtivad nende ettevõtete (NGC, PCGS, PMG) garantiitingimused.
  • Coins.ee OÜ ei garanteeri esemete originaalsust, mille kirjelduses või pealkirjas on kirjas, et tegemist on koopia või valerahaga.
  • Kõik garantiiga seotud küsimused lahendatakse arve alusel.